Brannværn & Branninstruks

Styret har inngått avtale med Norsk Brannvern om brannsikkerhet i borettslaget. De utfører årlig kontroll i boenheter og felles arealer. Det er viktig at disse slippes inn når de kommer på kontroll.

Fellesarealer

Det monteres røykvarslere og slokkere av typen skum i felles områder. Det er satt opp branninstruks i alle oppganger. Alle må sette seg inn i instruksen.

Leiligheter

Det er veldig billig forsikring å ha røykvarsler i huset. Disse fås kjøpt veldig billig hos de fleste elektronikk-forhandlere.

Alle leiligheter skal ha en brannslukningsapparat og røykvarslere på alle soverom. Den enkelte beboer har ansvar for at disse er på plass og fungerer. Snakk med styre dersom du har noen spørsmål.


BRANNINSTRUKS Øvre Furuset BRL

Last ned branninstruks 

Hva skal du gjøre ved en brannalarm eller i en brannsituasjon? Du må handle raskt, rolig og riktig.

Varsle: De som er i fare! Ring brannvesen på NØDNUMMER: 110

Redde: Bistå med evakuering ved brann

Slukke: Slokk med håndapparat/ brannslange eller forsøk å kvele ilden!
NB! Lukk alle dører/ vinduer slik at ild og røyk spres minst mulig.

Hold deg alltid orientert om:

  • Rømningsveier/ møteplasser.
  • Ved røyk i gang/trapperom, Bli i leiligheten/gjør deg til kjenne fra balkong. Vent på hjelp!
  • Slukkeutstyrets plassering.
  • Hvordan håndslukkere/ brannslanger fungerer. 

Møte plass.

Møteplassen er åpne plassen ved bodene mellom 91 blokk, 97 og 99. (se bilde nedenfor)
Møt opp her, avvent registering og nærmere instruks fra brannvernleder